rozšířené hledání...
Přihlášení | Registrace | Objednávka
Nákupní košík
0,00 Kč
Sortiment:

Reklamační řád

 

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě g-s-m.cz

 

I. Obecné podmínky reklamace

 

1. Povinnosti kupujícího

 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ještě před použitím a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách (vzniklých např. při dopravě apod.). Např. zda je u baterie neporušený obal, zda má baterie stejné typové označení a tvarově a rozměrově odpovídá originální baterii, zda z inkoustové náplně neteče inkoust, zda se z toneru nesype prášek, zda se u toneru točí pohyblivé části (válec apod.), zda u nabíječky nebo jiného zaření určeného pro zapojení do 230V sítě není porušený napájecí kabel apod.

 

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 

a) Osobně přinést zboží na pobočku v Praze, kde vám bude vystaven doklad o přijetí reklamace. Adresa: FOTO B.B., Petrohradská 34, 110 00 Praha 10.

 

b) Poštou na adresu: Josef Fiala, Újezd 665, 69615 Čejkovice. Zásilku posílejte vždy tak, aby jste měli doklad o zaslání a vždy bez dobírky. Jakákoliv zásilka s dobírkou nebude převzata.

 

c) Řešit s externím servisním střediskem, pokud je tento způsob řešení reklamace uveden v záručních podmínkách ke zboží.

 

Kupující by měl nebo je je povinen uvést:

 

a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, forma: 2011-XX-XXXX) - tato podmínka není nutná, ale výrazně urychlí vyřízení reklamace

 

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

 

c) Doložit doklad o vlastnictví zboží. Ideální je předložit prodejní doklad při osobní reklamaci v Praze nebo poslat kopii prodejní dokladu spolu se zasilkou.

 

2. Povinnosti prodávajícího

 

Pro spotřebitele platí, že reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Pro firmy a podnikatele nakupující na IČO platí, že reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

II. Reklamace, uplatněná v záruční době

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku (pro nepodnikatele) a dle Obchodního zákoníku (pro podnikatele a firmy) a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Kupující uvádějící IČ ve své objednávce jsou považování za podnikatele a firmy.

 

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetím zboží stvrzuje zákazník souhlas se záručními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce (Česká pošta, PPL apod.)

 

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný prodejní doklad, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu na mail:info@g-s-m.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

2. Záruční podmínky

 

a) Délka záruky pro fyzické osoby (nepodnikatele) je minimálně 24 měsíců. Délka záruky pro podnikatele a firmy je minimálně 24 měsíců s vyjimkou spotřebního materiálu (např. tonery, náplně apod.) a baterií na které je záruka 6 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane doklad, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo, pokud takové existuje. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dokladu.

 

b) Životnost výrobků může být nižší než je záruční doba. Např. baterie mají záruku 24 měsíců, ale jejich životnost je min. 6 měsíců a postupné snižování kapacity je standardním průvodním jevem (nejde o závadu) a není důvodem k reklamaci.

 

c) Je-li závada na námi dodaném spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.Zboží musí být v původním originálním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie prodejního dokladu a přesný popis závad a četnost výskytu.

 

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí zboží)
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 

3. Reklamační podmínky

 

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska nebo přímo g-s-m.cz

 

V případě závady spojené s kompatibilními nebo renovovanými tonery (špatná kvalita tisku, vysypaný toner) kontaktujte výhradně nás a to písemně na info@g-s-m.cz . Zajistíme odborné posouzení závady a její odstranění (např. dodání nového spotřebního materiálu nebo i vyčištění zařízení-tiskárny). V případě, že by jste reklamaci řešili u autorizovaných servisních středisek sami, nebude možné vám uhradit případné náklady s tím spojené (práce technika, čištení tiskárny apod.).

 

4. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 10. srpna 2005. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
O firmě...

Vše o nákupu